บทความ

ความรู้และแนวทางการป้องกันโรค COVID-19

รูปภาพ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การใช้งาน Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

รูปภาพ
การใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM   คู้มือการใชง้าน Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom   >>>>>> Click https://www.youtube.com/watch?v=TBmfHp5DdKs

การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

รูปภาพ
การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2562   https://www.youtube.com/watch?v=w4pJbXzQhiM

การสร้าง QR Code เพื่อการเผยแพร่และการลดใช้กระดาษในสำนักงานฯ

รูปภาพ
การทำ QR Code นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะมี Website ที่ให้เราสร้าง QR Code ได้ฟรีแบบไม่จำกัด ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่าง www.qr-code-generator.com มาประกอบการแนะนำ ขั้นตอนการสร้าง QR Code 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com 2. ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ก็ได้ QR Code ไปใช้แล้วครับ  3. ถ้าจะให้ดีก็ดาวน์โหลดโปรแกรม QC Code Reader มาไว้ในโทรศัพท์มือถือเลย จะสะดวกขึ้นอีกมาก เพราะเวลาเราทดลองทำเสร็จ หรือไปเจอ QR Code จากที่ไหนที่น่าสนใจ เราก็สามารถสแกนดูได้ทันที (สามารถดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store ได้เลย) การนำไปใช้ QR Code นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ ซึ่งจากตัวอย่างที่ได้ทำ QR Code ผ่านทาง www.qr-code-generator.com จะเห็นว่า เราสามารถสร้าง QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในแบบของ URL, Vcard, E-mail, Text, SMS, Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้อย่างไร ทั้งนี้ รูปแบบการนำไปใช้ส่วนใหญ่จะมีดังนี้       - นำ QR Code ไปปรินท์ลงบนนามบัตร เพื่อให้อีกฝ่ายสามารถสแกนดูเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คขององค์กรเราได้เลย      - สำหรับหัวหน้าองค์กร

หลักการบริหารงานแบบ Kaizen

รูปภาพ
Kaizen หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น แบ่งกว้างๆ ออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการปรับปรุง คือ 1.การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน            ทุกองค์การต้องมีเป็นพื้นฐานแม้ว่าองค์การจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ในความเป็นจริงก็มีหน่วยงานย่อยไม่น้อยที่ไม่ได้ทำตามมาตรฐานที่มี คำถามคือ ทำไมหรือ ผู้คนจึงไม่ทำตามมาตรฐานที่มี เหตุผลที่พอจะพบในความเป็นจริงคือ ความไม่ทันยุคทันสมัยของมาตรฐาน ที่เป็นเช่นนี้คือการขาดการปรับมาตรฐาน เพราะคิดว่ามาตรฐานเป็นสิ่งที่ปรับไม่ได้ แท้จริงแล้วคิดแบบนี้ถือว่าผิดถนัดเลยครับ มาตรฐานเป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นดังนั้นคนนั่นแหละที่จะต้องปรับแก้ให้ทันสมัย ความที่มาตรฐานนั้นขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปกติมาตรฐานการปฏิบัติงานใดๆต้องมีวัตถุประสงค์ของงานที่ชัดเจน เมื่อชัดเจน ตัวมาตรฐานเองจะเป็นแนวทางที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ง่ายขึ้น มาตรฐานขาดความยืดหยุ่น ทำผู้คนที่ปฏิบัติตามรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติ มาตรฐานเป็นเหมือนกฎ ที่พร้อมจะให้แหก เพราะหากใครแหกได้ มักจะเด่น อันเป็นความคิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่ได้ (คนไทยก็แปลก ชอบยกย่องคนที่แหกกฎได้ว่า “เก่ง” เช่นยกย่อง ศรีธนญชัย ว่

ครูไทยยุคสร้างชาติ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

รูปภาพ
"นิด้าโพล"เผยคุณสมบัติครูสำคัญที่สุด เป็นคนดี มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องสอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม คุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี   “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยเมื่อถามถึงคุณสมบัติของ “ครู” ที่สำคัญที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.98 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า เอาใจใส่ ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 21.79 ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ ร้อยละ 9.02 ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 4.15 ระบุว่า ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณสมบัติของ “ครูไทย” ที่ท่านเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.45 ระบุว่า ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่าย